Bruul 10 - 2570 Duffel 015 32 23 00 info@dirkbroes.be Login familie

Uitvaartvoorzorg

Voorafregeling


Het is niet langer taboe een uitvaart vooraf te regelen. Op deze manier bent u zeker dat de plechtigheid verloopt zoals u dit wenst. Dit kan gaan van keuze van muziek en teksten tot plaats en uur van de uitvaartdienst. Een uitvaart à la carte, eventueel gekoppeld aan een financieel plan. 

Wilsbeschikking


Vaak gebeurt het vooraf vastleggen van uitvaartwensen via een wilsbeschikking. Dit is een (handgeschreven) document waarin u duidelijk maakt hoe de uitvaart moet verlopen. Een kopie wordt aan een vertrouwenspersoon bezorgd, die in geval van overlijden de uitvaartconsulent contacteert. Bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats kan men ook de wensen in verband met de teraardebestelling, bestemming van de as en de keuze van de begraafplaats laten registreren.

Testament


Een andere optie is het testament, opgemaakt bij een notaris. Hierin kunt u niet enkel de verdeling van onroerende goederen (bv. een huis) wettelijk vastleggen, maar ook het draaiboek van uw uitvaart. Op www.notaris.be vindt u de nodige informatie. 

Uitvaartverzekering


Vandaag bestaan er talrijke formules om een uitvaart, vooraf, te financieren. Doorgaans gebeurt dit in de vorm van een verzekering: in geval van overlijden wordt aan de uitvaartondernemer of de nabestaanden een som uitgekeerd die de kosten van de uitvaart dekt. Maandelijks of periodiek betaalt u hiervoor een bedrag. Net zoals u een huis of auto afbetaalt.

Heeft u vragen of wil u graag een vrijblijvend gesprek?
Contacteer ons op 015 32 23 00 of via info@dirkbroes.be.

Wat kost een uitvaart?


We krijgen de vraag vaak ... Begrijpelijk, maar een concreet bedrag kleven op een uitvaartplechtigheid kan pas na een gesprek. Er zijn immers zoveel "variabelen" die de uiteindelijke kostprijs bepalen: begraven of cremeren, het aantal rouwbrieven, wel of geen koffietafel, de plechtigheid, de plaats. Een aantal kosten echter zijn vast en worden opgelegd door de gemeente waar de overledene wordt begraven.