Bruul 10 - 2570 Duffel 015 32 23 00 info@dirkbroes.be Login familie

Een overlijden, wat nu?

U neemt best onmiddellijk contact op met ons.
Op deze manier kunnen we u helpen en begeleiden vanaf de eerste ogenblikken.

 

Welke stappen volgt u nog bij een overlijden (thuis)?

 1. Contacteer onmiddellijk de huisarts.
  Die zal het overlijden vaststellen en meteen ook de nodige documenten invullen. 
   
 2. Verwittig eventueel familieleden die nog afscheid willen nemen. 
   
 3. Leg kledij, identiteitskaart, rijbewijs en eventueel trouwboekje van de overledene klaar.
   
 4. Probeer na te gaan of er uitvaartwensen werden vastgelegd (wilsbeschikking, testament).